STHLM SOL
Who We Are

STHLM SOL

VILKA ÄR VI

VILKA ÄR VI

Vi är ett elinstallationsföretag med bred kunskap och lång erfarenhet., som utför servicearbeten, elinstallationer och helhetslösningar vid ombyggnad, nybyggnad och tillbyggnad, för villor, fastigheter, lägenheter och offentliga miljöer. Allt material som används är godkänt och kvalitetssäkrat. Vi är organiserade, engagerade och kvalitetsfokuserade. Vi erbjuder korrekta och säkra installationer med lång hållbarhet.

KVALITET

Vår ambition är att leverera kompletta installationer av högsta kvalitet och standard med stor känsla för personlig service, oavsett det gäller privatpersoner företag, föreningar eller dylikt. Vi har har stor kompetens och bred erfarenhet och kan leverera specialanpassade lösningar helt enligt önskemål och överenskommen tid. Inga utmaningar är för svåra.

TRYGGHET

Även elsystem åldras.. Har dina elinstallationer passerat bäst före datum? Nya elinstallationer som är felaktigt utförda kan också leda till förödande konsekvenser. Viktigt är det därav att alltid anlita en behörig elinstallatör. Vi utför besiktningar som ger besked om säkerhet, komfort, energiförbrukning och teknisk standard. Vi värnar om din trygghet.

JOUR 24/7

Vi hjälper er med alla akuta elproblem, dygnet runt 24/7 året om. Våra professionella elektriker arbetar över hela Storstockholm och kan vara på plats inom 90 minuter. Då alla våra anställda arbetar ute på fältet och är i rullning hela dagarna har vi möjlighet att snabbast möjligt vara på plats, för att lösa situationen på bästa sätt utifrån rådande förutsättningar.

VI SÄTTER HÖGT VÄRDE PÅ ELSÄKERHET FÖR ATT DU SKA KÄNNA TRYGGHET

Who We Are
Services

VÅRA TJÄNSTER

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

MP Elektriska tillhandahåller även installationer och service av vitvaror, datanäverk, fibernätverk samt uthyrning av byggström, byggcentraler och kablage. Utöver det ombesörjer vi även skrotning av el samt vitvaror. Vi erbjuder rådgivning och skräddarsydda lösningar. För snabb och personlig service ring oss på +46 (0) 72-901 39 66

ELINSTALLATIONER

Vi är en komplett leverantör av produkter och tjänster inom el, projektering, tele, data, larm, fiber, solceller, värme och kyla. Vi prioriterar alltid elsäkerhet och säkerställer detta genom att uteslutande installera produkter av högsta kvalitet. Vi följer givetvis alla branschregler och säkerhetsföreskrifter. Vi utför elinstallationer av alla slag och arbetar med uppdrag från såväl företag, privat samt kommunalt. De tjänster vi utför är alla olika former av elinstallationer, service, helhetslösningar vid ombyggnad, nybyggnad och tillbyggnad, för villor, företagsfastigheter, lägenheter och kontorskomplex.

Vi åtar oss alla uppdrag inom elinstallationer och service. Inga installationer är för små eller stora för oss. Vi utför stora arbeten som elinstallationer inom nyproduktion, felsökning av större elsystem i större företagsfastigheter, kabeldragning, jordning, installationer av elmätare samt även mindre enstaka arbeten som byte och reparation av belysning i en privatbostad eller installation av luftvärmefläkt och montering av strömbrytare och dimmers. Vi anpassar vår hjälp efter dina behov.

SMART STYRSYSTEM

Alla kan få smarta hem med vår hjälp. Smarta styrsystem har det som vanliga anläggningar saknar, det vill säga intelligens. Smarta system kan beroende på val av produkter hantera funktioner så som kraft, klimat, belysning, säkerhet samt ljud och bild. Smarta system underlättar handhavandet av elektriska styrningar och flexibiliteten i vardagen. Du kan exempelvis styra belysning, dimring och inställningar astrofunktion och mycket mer genom din smarta telefon eller läsplatta. Detta kan du kombinera med traditionella tryckknappar på väggen.

Ett konventionellt el-system sitter oftast i befintliga anläggningar så ska man i efterhand byta till ett styrsystem så måste man öppna väggar och tak. Något som kan vara värt att ta i beaktning när man ska totalrenovera en anläggning är att man har en payback tid med ett styrsystem som man inte har med konventionell el. Med payback tid menar man att en investering betalar sig själv över en tidsperiod, just i det här fallet så sparar man in pengar på elräkningar och man slipper byta ljuskällor lika ofta. Vi arbetat med de allara flesta typer av styrsystem, och med produkter som bluetooth, kopplingsur, timer, sensorteknik med mer.

ELBILSLADDNING

Vi skapar säkra laddningsmöjligheter för din elbil. Elsäkerhetsverket rekommenderar att använda en laddstation. Vi säljer och monterar smidiga laddningsmöljligheter både för privata och offentliga miljöer.

Vi kan även kombinera med de solpaneler vi säljer och monterar för att minimera din påverkan på växthusklimatet vilket både hjälper din ekonomi och nästa generation att uppleva vår vackra natur. Som privatperson kan man även få upp till 10 000 kr i bidrag när du installerar laddstation för elfordon.

Hur långt kan man köra på en laddning beror på batteriets storlek och hur mycket av resterande elförbrukarna som t ex. bilens luftkonditionering och värmesystem används. Utvecklingen av batterier till elbilar går snabbt och dagens täcker behovet av dagliga transporter för de flesta.

Att ladda en elbil kräver höga strömstyrkor över längre tid och därför är det viktigt att elsystemet är korrekt dimensionerat. En laddstation är utformad för att ge en högre strömstyrka och därmed ökar säkerheten samt att laddtiden minskar upp till tio gånger för din elbil.

Problemet med vanligt vägguttag är att varken uttaget eller ledningarna normalt sätt är utformade för ström på full styrka under en längre tid. Risken är att ledningar och uttag kan bli varma och därmed utgöra en brandfara. Därför rekommenderas det inte att man laddar en strömstyrka på mer än 10A på ett vanligt jordat eluttag.

BELYSNING

Ljussättning och valet av belysning är oerhört viktig del för vårt välbefinnande och välmående. Med en korrekt ljusmiljö som är trivsam och praktisk känner vi oss trygga, orkar mer och lyckas bättre med våra arbetsuppgifter. För att nå en bra ljusmiljö kan man använda sig av ljusstyrning.

Belysning kan vara knepigt och för att få till det perfekta ljuset för ett visst rum kan vara svårt. Vi brinner för att få en ljussättning som både passar in i rummet rent estetiskt till hur den belyser rummet. Vi kommer till dig för att gå igenom vad som kan förändras och förbättras. De senaste åren har teknikutvecklingen inom belysningssystem gått oerhört snabbt och vi har fått helt nya verktyg för att skapa nya, bra och spännande ljusmiljöer.

Vi erbjuder även professionell hjälp med ljusdesign eller möblering med ljus. Det är viktigt att du har tillräckligt med ljus så att du ser bra, men ljuset får inte blända. Det är också viktigt att du upplever ett behagligt ljus. Ibland passar det bäst med varmt ljus och på andra ställen med kallt ljus. Vi hjälper dig till den bästa tänkbara ljussättningen, vid både små och stora projekt, villor såväl som offentliga miljöer.

För den absolut optimala ljussättning och användning kan man använda sig av olika ljusstyrningssystem för att reglera belysningen, se mer under fliken styrsystem. Våra uppdrag är alltifrån projektering av mer komplexa skräddarsydda systemlösningar till enkla belysningsinstallationer. Vi designar och skapar det du önskar.

KONTROLLBESIKTNING

Elsäkerhet är viktigt. När vi har utfört en elbesiktning får du ett protokoll som visar eventuella fel på din elanläggning och en dekal att sätta på elcentralen när de upptäckta felen åtgärdats. Tänk på att protokollet vi utfärdar är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas. Det svåra med en elinstallation är att man oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Dolda fel är dessvärre alltför vanligt.

Våra professionella elinstallatörer ger tips om hur du får trygg el. Vill du vara på den säkra sidan låter du elinstallatören gå igenom din bostads elinstallationer och låta åtgärda det som kan behövas, såsom exempelvis installation av jordfelsbrytare som anses förhindra nio elolyckor av tio.

Vid försäljning av bostad ligger det i både i säljarens och köparens intresse att informera eller bli informerad om eventuella fel i en elanläggning. Genom att säljaren påtalar brister i fastighetens elinstallation ger detta signaler till att köparen bör undersöka elinstallationer, som är en ”färskvara”

SOLCELLER

Solceller är ett klimatsmart val som vinner i längden. Vi monterar solpaneler på tak och på markställningar beroende på vart och hur din fastighet med omnejd ser ut. Energi som skapas med solceller kan användas för att få värme och elektricitet med minimal miljöpåverkan. Beroende på vilken energiåtgång och vilka väderstreck dina tak pekar åt blir solceller en överlägsen ekonomisk och klimatsmart investering.

Solceller skapar inte bara en ekonomisk vinning nu utan även möjligheter för en ljus och grön framtid som kan ärvas av nästa generation. Vi hjälper dig med allt från planering till driftsättning av solenergianläggningen.

Du kan även söka bidrag från Energimyndigheten, från och med den 1 januari 2018 var stödnivån 30% för alla sökanden. Stödnivån beräknas utifrån de stödberättigade installationskostnaderna. Högsta möjliga stöd per solcellssystem är 1,2 miljoner kronor och de stödberättigande kostnaderna får maximalt uppgå till 37 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

ELAVFALL

Vi värnar om miljön och tar hand om ditt elavfall som innehåller material som kan återvinnas. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet. Istället för att gräva upp nytt material ur jorden är det därför bra för miljöns skull att vi tar hand om det som redan finns i omlopp. Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa.

Genom att låta oss ta hand om ditt sparar vi på våra naturresurser och bidrar till en renare miljö. Vi tar bland annat hand om stora vitvaror såsom hushållsmaskiner, kyl, frys, diskmaskiner, tvättmaskiner och spisar.Utöver det tatr vi även hand om diverse elektronik, såsom inbyggda batterier som demonteras ur olika elprodukter. Den största återvinningsgruppen inom elavfall är små och medelstora produkter som återfinns i hemmet, exempelvis datorer, tv-apparater, leksaker, mobiltelefoner dammsugare med mer.

MOBIL STRÖMFÖRSÖRJNING

Vi tillhandahåller även mobil strömförsörjning såsom huvudcentraler, elcentraler, mark- och luftledningar, förlängningssladdar och kablage, ledningsstolpar och stolphållare, arbetsplatsbelysning, vattenledningsuppvärmning med mer. Om du någon gång har drabbats av strömavbrott så vet du vad det kan innebära, till exempel att maskiner slutar fungera. Med vår hjälp får du den energiförsörjning, den kommunikation, det kablage och de anslutningar som du behöver, samt den kunskap som behövs, för att säkerställa att allt fungerar.

Vi är fast beslutna att stödja en hållbar utveckling och lyssnar på våra kunders behov när det gäller energieffektiva lösningar. Redan genom att hyra i stället för att köpa utrustningen har du gjort ett miljövänligt val. Hos oss kan du välja bland energieffektiv utrustning och tjänster som hjälper dig att minska miljöpåverkan från din verksamhet. Vi erbjuder ett brett sortiment med uthyrningsutrustning och tjänster både privat och för företag.

BYGGNATION

Vi utför traditionella elinstallationer vid nybyggnation, tillbyggnation, ombyggnation, renovering och stambyyten. Vi hjälper även till med utvärderingar av befintliga anläggningar gällande exempelvis spänningskvalitet och strömkvalitet. Man har allt att vinna på att installera energieffektiva lösningar med minskad miljöpåverkan samtidigt som man sänker sina kostnader för el och underhåll.

Vi vet hur viktigt det är för våra kunder att elen fungerar felfritt, men förr eller senare kan det uppstå problem med elen i er fastighet. Vi kan hälpa dig att förebygga olyckor och driftstörningar, samtidigt som vi kan säkerställa att utnyttjandet av ert elsystem sker på ett optimalt sätt.

SKÄRGÅRDSUPPDRAG

Vi utför arbeten inom alla våra verksamhetsområden i hela Stockholms Skärgård, från norr om Möja till söder om Dalarö. Vårt team av medarbetare är 100% flexibla och kan utföra arbeten inom mycket kort inställelsetid.

Vi tillgodoser lösningar utifrån varje kunds specifika behov och utför allt från små servicearbeten och reparationsarbeten till kompletta helhetslösningar.

Vi har även ett stort kontaktnät av andra yrkesgrupper och kan därav erbjuda samordnade totalentreprenader oavsett det gäller privat eller företag. Vi kan även erbjuda fjärrstyrd övervakning så att du kan fokusera det som är viktigt för dig.

VÅR MÅLSÄTTNING ÄR ATT DU SOM UPPDRAGSGIVARE ALLTID SKA BLI 100% NÖJD

Services
Prices

OFFERTFÖRFRÅGAN

KONTAKTA OSS FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT

  VI ARBETAR ALLTID KOSTNADSEFFEKTIVT TIDSBESPARANDE & MILJÖEKONOMISKT

  Prices
  Location

  HÄR FINNS VI

  BESÖK OSS

  STHLM SOL
  JANILCO GROUP
  ENHAGSVÄGEN 8
  187 40 TÄBY

  ...

  KONTAKTA OSS

  ÖPPET VARDAGAR 08.00 – 16.00
  HELGER STÄNGT
  TELEFON +46 (0) 72-901 39 66
  E-POST INFO@STHLMSOL.SE

  KONTAKTA OSS FÖR EN KOSTNADSFRI OFFERT

  Location